เกี่ยวกับเรา

“ยิ่งอายุมากเรายิ่งพบความเสี่ยง แล้วเราจะจัดการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร” นี่คือที่มาและจุดกำเนิดของ “When I Old Up” เว็บไซต์ที่มุ่งเผยแพร่แนวคิดและวิธีการที่เราจะเตรียมพร้อมรับมือยามที่เราอายุมากขึ้นของพวกเราครับ เพราะเราอยากให้เว็บไซต์นี้ของเราเป็นดั่งเพื่อน ดั่งพี่น้องและเป็นดั่งแสงสว่างปลายอุโมงค์ของทุกคนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรดีในวันที่เราเองก็จะมีชื่อเป็นผู้สูงอายุเช่นกัน

ภายในเว็บไซต์น้อย ๆแต่อบอุ่นนี้เราพยายามจะรวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆคนเพราะเราเชื่อว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเราจะยิ่งเจอความเสี่ยงต่าง ๆตามมาในทุก ๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและใจ ความเสี่ยงด้านการเงิน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การมีข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์จะช่วยให้คุณตระหนักและวางแผนการที่จะรับมือเมื่อ “ความชรา” มาเยือน

สำหรับคนที่กำลังมองหาแนวทางการรักษาสุขภาพ มองหาหนทางความมั่นคงมั่งคั่ง มองหาการวางแผนการจัดการอนาคต หรือแม้กระทั่งกำลังใจยามเหนื่อยล้า พวกเราพยายามจะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ในบ้านหลังนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงยามที่คุณต้องการ

ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับ พวกเราสัญญาว่าเราจะพยายามแต่งเติมเสริมต่อให้บ้านหลังนี้เป็นมากกว่าบ้านที่ให้คุณได้พึ่งพิงและได้ประโยชน์ทุก ๆ ครั้งยามที่คุณแวะเวียนมาหาเรา…..ด้วยรักและปรารถนาดีครับ