ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐตอนที่ 13 : รีไฟแนนซ์บ้านเป็นลดหนี้ไวให้คุณเป็นไทได้รวดเร็วขึ้นกับ 3 วิธีรีไฟแนนซ์บ้านให้มีประสิทธิภาพ

3 วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

สินเชื่อบ้านมีวิธีการคิดดอกเบี้ยในรูปแบบของการลดต้นลดดอกเบี้ยครับ นั่นหมายถึงยิ่งคุณชำระค่างวดบ้านเกินกว่าที่ทางสถาบันการเงินกำหนดมากเพียงใด ส่วนต่างที่ชำระเกินนั้นจะถูกนำไปหักออกจากเงินต้นได้มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อเงินต้นยอดใหม่ถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยของงวดใหม่ ดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระจะลดลงซึ่งแตกต่างจากการที่คุณชำระค่างวดบ้านตามที่ทางสถาบันการเงินกำหนดครับ  ดังนั้นการโปะหนี้บ้านจึงเป็นวิธีการลดหนี้บ้านและทำให้หนี้บ้านของคุณหมดไวยิ่งขึ้น แต่กระนั้นยังมีช่วงเวลาทองที่การโปะหนี้บ้านจะทำให้ยอดเงินต้นลดไวมากขึ้นกว่าเดิม และเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาทองนี้ไปแล้ว แม้คุณจะโปะหนี้บ้านด้วยยอดเท่าเดิมคุณอาจรู้สึกกว่าเงินต้นลดลงน้อยกว่าช่วงเวลาทอง ช่วงเวลาทองที่ว่าก็คือช่วงที่สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงตัวในช่วง 3 ปีแรกของการทำสัญญาเงินกู้และช่วงเวลาพ้นโปรก็คือช่วงที่สถาบันคำนวณดอกเบี้ยของคุณในอัตราลอยตัวครับ แต่กระนั้นก็ยังคงมีวิธีการให้คุณได้อยู่ในช่วงของนาทีทองได้อีกครับแม้จะพ้นช่วงโปรโมชั่น  ปี ไปแล้วก็ตาม วิธีการที่ว่าก็คือ “การรีไฟแนนซ์บ้าน”  ครับ รีไฟแนนซ์เป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

รีไฟแนนซ์บ้านช่วยให้หนี้บ้านหมดเร็วได้อย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นครับว่าเมื่อคุณทำเรื่องขอสินเชื่อบ้านและทางสถาบันการเงินอนุมัติการกู้ของคุณแล้ว คุณจะได้รับโปรโมชั่นการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่เกิน 3 ปี ในระยะนี้ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับคุณจะใช้เรตที่ต่ำกว่าปกติทำให้ในแต่ละงวดที่คุณชำระสินเชื่อบ้าน เงินที่คุณชำระจะถูกนำไปหักเงินต้นได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้เงินต้นลดลงอย่างรวดเร็ว หากในช่วงนี้คุณพยายามโปะหนี้บ้านเงินต้นจะยิ่งลดเร็วมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากครับ แต่เมื่อใดที่คุณหมดช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยทางสถาบันการเงินจะกลับมาคำนวณดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวครับ ผลก็คืออัตราดอกเบี้ยในช่วงลอยตัวตลอดอายุสัญญาที่เหลือจะเพิ่มมากกว่าในช่วงโปรโมชั่นถึงเกือบเท่าตัว ทำให้ยอดเงินที่คุณชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้ลดลงหากคุณยังคงชำระด้วยยอดเงินเท่าเดิมครับ “การรีไฟแนนซ์บ้าน” ก็คือวิธีการที่จะทำให้คุณสามารถกลับไปพบกับช่วงเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ยใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะกับสถาบันการเงินเดิมหรือย้ายสถาบันการเงินใหม่ก็ตาม หากกล่าวอย่างง่าย ๆ การรีไฟแนนซ์บ้านคือวิธีการ “หนี” ดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยสูงไปหาดอกเบี้ยต่ำครับ

การรีไฟแนนซ์บ้านไม่จำกัดจำนวนครั้งครับซึ่งหากครบโปรโมชั่นดอกเบี้ยเมื่อไรคุณสามารถหาสถาบันการเงินหรือโปรโมชั่นดี ๆ และรีไฟแนนซ์ได้เรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยรีไฟแนนซ์บ้านถึง 3 ครั้ง และพบว่าเขาสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าครึ่ง และช่วยลดระยะเวลาผ่อนค่างวดบ้านได้ถึงครึ่งเช่นกันครับ นี้ก็คือประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์บ้านที่น่าสนใจนั่นเอง

จะรีไฟแนนซ์บ้านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง: 3 วิธีรีไฟแนนซ์บ้านที่คุณควรรู้

ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์บ้านคุณต้องเตรียมความพร้อมก่อนการรีไฟแนนซ์ครับ ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านมีขั้นตอนดังนี้

1. มองหาสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยต่ำลงกว่าเดิม

วัตถุประสงค์หลักของการรีไฟแนนซ์บ้านก็คือการมองหาดอกเบี้ยที่ต่ำลงกว่าเดิม และหากสถาบันการเงินใดมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คุณชำระอยู่ในปัจจุบันมากก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้นเท่านั้นครับ   ดอกเบี้ยในช่วงที่คุณต้องนำมาเปรียบเทียบก็คือ  ดอกเบี้ยในช่วงที่ถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยใน

เรตลอยตัวครับ ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินใด คุณต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหลาย ๆ สถาบันครับแล้วคิดคำนวณว่าสถาบันการเงินใดจะคุ้มค่ากับการรีไฟแนนซ์มากที่สุดแล้วจึงตัดสินใจยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ครับ 

2. ศึกษาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์

นอกเหนือไปจากการหาสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ คุณก็ควรจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ที่แต่ละสถาบันการเงินคิดมาเปรียบเทียบด้วย เพราะแต่ละสถาบันการเงินก็อาจจะมีการคิดค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่คุณต้องนำมาเปรียบเทียบมีดังนี้ครับ

-ค่าใช้จ่ายในการประเมินสินทรัพย์ของแต่ละสถาบันการเงินจะไม่เท่ากัน โดยจะอยู่ที่ประมาณ 0.25-2% ของราคาสินทรัพย์ที่นำมาประเมิน

-ค่าอากรแสตมป์คิดเท่ากันที่ 0.05 % ของวงเงินกู้

-ค่าธรรมเนียมปล่อยกู้ใหม่ที่ 0-3 % ของวงเงินกู้

-ค่าจดจำนองที่ดินเท่ากันที่ 1% 

-ค่าทำประกันหรือค่าบริการอื่น ๆ แล้วแต่นโยบายของสถาบันการเงิน

-อัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังหมดโปรโมชั่นที่อาจต้องเปรียบเทียบว่าสถาบันการเงินใดคิดดอกเบี้ย ลอยตัวถูกที่สุด

3. ดูว่าสถาบันการเงินที่จะไปรีไฟแนนซ์มีการพ่วงสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่

ในบางสถาบันการเงินมีนโยบายให้ผู้ที่ต้องการขอรีไฟแนนซ์บ้านต้องทำเรื่องขอสินเชื่อบุคคลพ่วงเข้ามาด้วยในรูปแบบของวงเงินกู้เพื่อต่อเติมที่อยู่อาศัย ซึ่งดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดังนั้นสินเชื่อบุคคลที่พ่วงมานี้อาจผิดจากวัตถุประสงค์เดิมที่วางไว้ครับ

การรีไฟแนนซ์บ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณปลดภาระหนี้บ้านได้รวดเร็วขึ้นครับ แต่การที่คุณจะได้ประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์อย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง พบกันใหม่ในตอนหน้ากับซีรี่ย์ในชุด “ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” ครับ

ติดตามบทความดี ๆทางโซเชี่ยลได้ที่นี่ครับ

3 วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

<<ตอนที่ 12 // ตอนที่ 14>>

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here