ทักษะการสื่อสาร: ทักษะแสนคุ้นเคยที่คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณรู้จักทักษะนี้ดีพอ

ทักษะการสื่อสาร

หากถามว่า “ทักษะการสื่อสารคืออะไร” ผู้เขียนเชื่อเหลือเกินครับว่าท่านผู้อ่านหลายรายน่าจะมีคำตอบที่น่าสนใจอยู่ในหัวอย่างแน่นอน และคำตอบก็น่าจะเป็นไปในทางเดียวกันที่ว่ามันคือทักษะสำคัญที่เราเอาไว้สื่อสารเพื่อส่งความต้องการของเราออกไปให้ผู้อื่นได้รับทราบเช่นเดียวกับที่เรารับทราบในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการที่จะบอกกล่าวกับเรา และบางคนอาจมีคำตอบที่เป็นข้อปลีกย่อยออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงท่าทาง น้ำเสียง สีหน้าเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวพันกับการสื่อสารด้วยทั้งสิ้น ความหมายของการสื่อสารที่คุณนิยามนั้นไม่ว่าจะมีความหมายออกมาในลักษณะใดก็ล้วนแต่ไม่ผิดครับ แต่กระนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด แต่คุณมั่นใจไหมว่าคุณรู้จักทักษะอันแสนคุ้นเคยนี้ดีพอ และคุณแน่ใจแค่ไหนครับว่าคุณจะสามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในหลายกรณีก็สามารถชี้เป็นชี้ตายในเรื่องที่สำคัญได้เลยทีเดียว ในบทความนี้เราจึงอยากที่จะเล่าเรื่องราวของทักษะแสนคุ้นเคยแต่ไม่ธรรมดานี้ให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับฟังครับ

8 องค์ประกอบที่สำคัญในทักษะการสื่อสารเพื่อทำให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เรื่องของการฟัง

มีคำกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่จะทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของการรับสารเสียก่อน เรื่องของการฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรายกมาไว้เป็นองค์ประกอบแรกสุดในเรื่องของการสื่อสาร เมื่อใดที่คุณต้องใจที่จะฟังเสียงของคู่สนทนา คุณจะสามารถรับรู้ไม่เพียงแต่เรื่องราวที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารเท่านั้น แต่คุณจะรับรู้ไปได้ถึงสภาวะจิตใจของพวกเขาในขณะนั้น รับรู้แม้กระทั่งความคิดอ่านของคน ๆ นั้นหรืออาจเข้าใจได้ถึงลักษณะนิสัยของพวกเขาได้เลยทีเดียว เรื่องของการฟังนั้นจึงไม่ได้มีแต่การฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญเท่านั้นหากแต่มันยังรวมไปถึงเรื่องของการสังเกตบุคลิกท่าทาง อากัปกิริยาที่คู่สนทนาของคุณแสดงออกมาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณจะต้องตอบสนองความต้องการของคู่สนทนาอย่างไรบ้าง ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในการสื่อสารคุณต้องฝึกฝนตัวเองโดยเริ่มจากการเป็นผู้รับฟังที่ดีเสียก่อน

2. เรื่องของอวัจนภาษา

 คุณรู้ไหมว่าคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพวกเขาไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเท่านั้น หากแต่พวกเขายังมีทักษะทางด้านอวัจนภาษาที่ทำให้คุณ “เชื่อ” ในสิ่งที่เขากำลังสื่อสารออกมาได้ อวัจนภาษานั้นจึงได้แก่สีหน้าท่าทางในขณะที่กำลังสื่อสาร รวมถึงน้ำเสียงและภาษากายเช่นท่าทางของมือ การสบสายตากับคู่สนทนา เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้สำหรับผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยมก็ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งที่พวกเขาสื่อสารได้ทั้งสิ้น และในขณะเดียวกันคุณเองก็จำเป็นที่จะต้องฝึกการจับสังเกตอวัจนภาษาของบุคคลอื่นในระหว่างการสื่อสารด้วย เพราะบ่อยครั้งที่ลักษณะทางกายของคู่สนทนาที่กำลังสื่อสารกับคุณเองนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาออกมาได้ดีกว่าเพียงแค่คำพูด

3. เรื่องของความกระชับและชัดเจน

ความพอดีคือสิ่งสำคัญในการสื่อสาร แต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้คือปัญหาสำคัญสำหรับใครหลาย ๆ คน ความพอดีในการสื่อสารจริง ๆ แล้วก็คือเรื่องของความกระชับและชัดเจนนั่นเอง การที่จะทำให้คุณสื่อสารได้อย่างกระชับชัดเจนจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการสรุปประเด็นในเรื่องที่ต้องการสื่อสารร่วมกับความสามารถในการถ่ายทอดออกมาอย่างไรให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา หากคุณสามารถสื่อสารได้อย่างกระชับและชัดเจนหากมองในแง่ของผู้ฟัง คุณจะไม่ทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อที่จะต้องนั่งฟังคุณ แต่หากมองในแง่ของการทำงาน การสื่อสารที่มีความกระชับและชัดเจนนี้แหละที่จะช่วยให้การทำงานมีความต่อเนื่องและราบรื่น

4. เรื่องของความเป็นมิตร

ไม่มีใครที่ชอบคู่สนทนาที่สีหน้าบูดบึ้ง หรือสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่แสดงถึงความเป็นมิตร คู่สนทนาที่มีลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเกิดความรู้สึกอึดอัดและอาจทำให้การสื่อสารนั้นไม่ราบรื่นอย่างที่ต้องการ การสนทนาด้วยความเป็นมิตร การเริ่มต้นด้วยคำถามส่วนตัวที่แสดงออกถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีหรืออย่างน้อยเพียงแค่เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มก็สามารถลดความประหม่าและกระตุ้นให้คู่สนทนาพร้อมที่จะเปิดใจกับคุณได้ เรื่องของความเป็นมิตรนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะการสื่อสารในลักษณะของคำพูดเท่านั้นหากแต่รวมไปถึงการสื่อสารด้วยการเขียนด้วยคำโปรยที่แสดงออกถึงความห่วงใยต่อผู้อ่านก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสารได้แล้ว

5. เรื่องของความมั่นใจ

การสื่อสารที่ดีต้องมีเรื่องของความมั่นใจเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะความมั่นใจของผู้ที่ต้องการสื่อสารจะช่วยทำให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อถือและพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณกำลังจะบอกเล่าให้แก่พวกเขา จงพยายามฝึกให้มีความมั่นใจในระหว่างการสื่อสารแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นมิตร และระมัดระวังน้ำเสียงที่ดูแข็งกร้าวมากเกินไปเพราะอาจทำให้คนฟังรู้สึกว่าคุณหยิ่งทะนง หรือมั่นใจเกิดเหตุ เรื่องของความมั่นใจจะช่วยทำให้การสื่อสารของคุณประสบความสำเร็จ

6. เรื่องของการเปิดใจกว้าง

การสื่อสารเป็นเรื่องของการเปิดใจให้กว้าง อย่าคาดหวังแต่เพียงคู่สนทนาที่จะมีทัศนคติที่เหมือนหรือตรงไปกับเราเสียทุกอย่าง ผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารชั้นยอดจะต้องพร้อมที่จะเปิดใจกว้างและมีความยืดหยุ่นที่พร้อมรับฟังและเข้าใจมุมมองของผู้พูดอีกฝ่ายมากกว่าที่จะพยายามยัดเยียดสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารแต่เพียงอย่างเดียว การที่คุณสามารถสื่อสารหรือร่วมวงสนทนากับคนที่คุณอาจไม่ได้เห็นด้วยกับแนวความคิดทั้งหมด คุณเองก็อาจจะได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ และทำให้การสื่อสารนั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

7. เรื่องของความเคารพซึ่งกันและกัน

การให้ความเคารพความเห็นซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างบรรยากาศในการสื่อสารให้เป็นได้ด้วยดี การให้ความเคารพแก่ผู้อื่นจะช่วยให้คู่สนทนาของคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคุณ พร้อมที่จะรับฟังและให้ความเชื่อถือในสิ่งที่คุณสื่อสาร ยิ่งคุณให้ความเคารพแก่คู่สนทนามากเท่าใดคุณจะยิ่งทลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างคุณทั้งคู่ได้ง่ายและท้ายที่สุดการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพจะส่งเสริมให้เรื่องที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอย่างที่เราคาดไม่ถึงเช่นกัน

8. เรื่องของการคำติชม

การติชมเป็นทักษะในการสื่อสารที่จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาผสมผสานกัน เพราะการกล่าวคุณหรือโทษกับใครก็ตามหากผู้พูดไม่มีศิลปะในการสื่อสารที่ดีพอ คำพูดนั้นก็อาจกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายผู้ฟังและย้อนกลับมาทำร้ายผู้พูดได้ การติชมที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่รุนแรงแต่ควรจะแฝงไว้ด้วยความเข้าอกเข้าใจและความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันจะช่วยให้เรื่องที่พูดแม้จะเป็นเรื่องลบก็จะไม่ทำร้ายจิตใจของผู้ฟังมากจนเกินไป

แต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องพร้อมที่จะน้อมรับคำติชมด้วยใจที่เปิดกว้างเช่นกัน องค์ประกอบที่สำคัญเช่นนี้เองที่หากคุณทำให้เกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดมันจะช่วยให้คุณเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

องค์ประกอบทั้งหมดที่รวมกันเป็นทักษะในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นหากคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นในองค์กร เพราะการสื่อสารคือทักษะสำคัญในการทำงานทุกรูปแบบและใครก็ตามที่มีการพัฒนาทักษะนี้ให้โดดเด่นคนผู้นั้นย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่น

ติดตามบทความดี ๆ ทางโซเชี่ยลได้ที่นี่ครับ

<<< 10 ทักษะแห่งอนาคตสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ทักษะการสื่อสาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here